villaaltair.plvillaaltair.plvillaaltair.pl
Regulamin

# 1
1.Pomieszczenia mieszkalne w Villi,zwane dalej pokojami,wynajmowane są na doby.
Doba rozpoczyna się od godziny 14.00 (apartamenty 15.00) w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10.00 ( apartamenty 11.00) w dniu wyjazdu,do tej godziny należy opuścić pokój.
**Pomiędzy godziną 23.00 w nocy a godziną 8.00 rano recepcja nieczynna.***Tylko i wyłącznie dla Państwa pełnego zadowolenia z wakacji w naszym domu-personel też kiedyś musi wypocząć:)
# 2.
1.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.
2.Osoby niezameldowane w budynku,mogą przebywać na jego terenie, tylko i wyłącznie po uprzednim powiadomieniu właściciela obiektu.
3.Villa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin domu,wyrządzając szkodę w mieniu budynku lub gości,albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
# 3
1.Villa ma obowiązek zapewnić:
-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących oferty obiektu
-warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu -sprawność urządzeń technicznych
# 4
1.Gość powinien zawiadomić właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
# 5
1.Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
2.Informujemy ,że jest możliwość oddania do przechowania cennych przedmiotów(elektronika,biżuteria,gotówka).
# 6
1.W Villi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, od godz 22.00 do godziny 7.00
# 7
1.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu,powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
# 8
1.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia,jak również zabronione jest PALENIE TYTONIU!no dla palaczy niestety ;) ale dbamy o zdrowie maluszków wypoczywających u nas w otoczeniu tylko i wyłącznie JODU:) Wszystko w trosce o zdrowie :) wygodę i bezpieczeństwo spędzania czasu w Naszej Villi.
Palenie tytoniu jest możliwe na terenie, w wyznaczonych popielniczkami miejscach.
Regulamin warunków rezerwacji
Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i użytkowania apartamentów/pokojów. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy najmu apartamentu/pokoju.
1.Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 516138677
lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zapytanie w zakładce kontakt. Podając: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin, wybrany apartament/pokój oraz ilość przyjeżdżających osób.
2.Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo w formie pisemnej – elektronicznej w ciągu 24 godzin od daty wysłania rezerwacji, bądź natychmiastowo - telefonicznie.
3.Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości ustalonej telefonicznie, nie mniej jednak, niż koszt dwóch dób.
Wpłaty można dokonać tylko i wyłącznie przelewem bankowym na nr konta: Bank Millennium S.A
Szymon Sirak
4.W tytule przelewu proszę wpisać:
1.Imię i nazwisko
2.Telefon kontaktowy ! Ważne
3.Termin pobytu
4.Rodzaj pokoju (np 3 osobowy )- Po upływie 2 dni od chwili dokonania wpłaty zadatku, zaleca się kontakt telefoniczny z obiektem ,w celu potwierdzenia
czy rezerwacja została zakończona pomyślnie. Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa :)
5.Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, nie ma możliwości zwrotu gotówki.
6.Opłata za nocleg nie zawiera opłat klimatycznych. Opłaty takie pobierane są w dniu przyjazdu w wysokości 1,20 zł od każdej osoby za dobę.
7.Od rezerwacji (umowy) można odstąpić wyłącznie pisemnie – elektronicznie nie później niż 14 dni przed planowaną datą przyjazdu za zapłatą odstępnego w wysokości wpłaconego przy zawarciu umowy zadatku. W takim wypadku kwota wpłacona tytułem zadatku zaliczona będzie tytułem odstępnego.
8.Klient ma prawo do przeniesienia na inną osobę dokonanej rezerwacji wraz z wszystkimi przysługującymi mu z tytułu rezerwacji uprawnieniami, pod warunkiem, że nowa osoba, podejmie się wszystkich wynikających z tytułu rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przesłać powiadomienie w formie pisemnej wraz z danymi personalnymi nowego Klienta pod adres e-mailowy.
9.Apartament/pokój jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Klienta. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą.
10.Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie/pokoju jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania w formie telefonicznej lub mailowej o ew. tej liczby. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi.
11.Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w pokoju oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód. Co będzie odtrącone od pobranej w dniu przyjazdu kaucji. Kaucja jest pobierana w zależności od rodzaju pokoju.
Zwrot kaucji następuje po odebraniu pokoju w dniu wyjazdu.
12.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Villa Altair rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze siły wyższej, właściciele Altair-a mają prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych nie będzie mogło być zagwarantowane. Pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY ,którą co roku wzbogacamy. Dla naszych stałych jak i nowych wczasowiczów :)
Zapraszamy w sposób szczególnie serdeczny osoby ceniące ciszę i kulturę osobistą w miejscu pobytu oraz uwielbiające dzieci, gdyż u nas ich nie brak:) Naszym celem nie jest zarabianie pieniędzy za wszelką cenę, ale umożliwienie wypoczynku osobom kochającym morze i naszą przyrodę. Wspólnie z takimi turystami chcemy się cieszyć wzajemnym szacunkiem i przyjaźnią. Zachowanie naszych gości nie może naruszać interesów innych mieszkańców dla których wypoczynek przed kolejnym dniem jest najważniejszy.
Właściciele Villi Altair będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu :)
Dziękujemy z góry za wyrozumiałość......i serdecznie zapraszamy na nocleg do Chłapowa :)
Właściciele


© Pensjonat Altair
ul. Jaśminowa 17, 84-120 Władysławowo-Chłapowo
Gsm: +48 516 138 677